Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

These can't be logs !


Logs yesterday 15 /10
Radio CIty on 09xx with S3
HLR on 0736 cold not be heard
1404 ERA was off 0740

Today
EMR 0802 signal S8  over S5 QRN
9485 0803 signal S1
7310 on 0740 withot audio  S2 ON 0811 with music S11
9575 Medi 1 0815 pop sogsn S7
15690 IBB Farsi taslk S3 only
15335 CRI Ru 0833 talsk in russisn ID S3
21580 RFI 0839 news fromAfrica FF S2
7205 QSO from salonican operator with S20 SV2???
9677 Talish0907 garbled audio S3 only
9790 R Romania 0908 DX progam . thaks ton Roberto Pavanello mntion of KBC S9

1404ERA  is back today!
greek MWpirates on 09xx :  1278(8) 1305 (9)1368(9)1385 (8)1440 (5)1520(10)1556 (9)
1660(10)16770(10)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου