Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Logs of 26th


.......the day Salonica has feast
S = levels on R75 / P is QSB (fading er sinpo)
SW logs
6070 It BC 1935 I love you africa
9390 1936 english relig prg S5 QSB 2
15480 AWR 1940 relig talks in arabic - kitab- S7
15770 WRMI /ToM 1942 mentioning ToM S7
15500 & 15390  REE 1944 a phone in Sp S5
6295 pir  1951 Northern Australia S7

Greek pirates
1540 Vorios Ichos 1915 S9 mixed with foreign stations
1602 Tachidromos (Billy) with oldgreek s on 1920 mixed wthi fregn on the freq .
1555 radio Seven   ID with signal S9
1566 ??? S10
1485 Zitianos S10
till 1930

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου