Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Logs for June 19 sunday9835 RTM-S 1719 S6 nice pop  western song S8
9830 CNR 1 1720 easy  music and talks S6 . FSK in the freq
9850 IRIB 1720 heard on s.off S20
9940 VoA bamar 1721 with talks S9
11540 poss Deewa talks in dari/pushtu and mentions of Afghanistan S10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου