Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Logs for 2/6Legend R75  & 2 x16 m inv

15010U  talks by OM in italian S2
15070  R marconi 2017 2020 2028 2040 2045   no signal  found
15130 R J /NHK 2018  with discussions S10
15245 VoK 2018 with operas S5
15345 RAE 2020  with tango songs S5
7700 RMI 2114 music  email  on gmail. starwars music ,italian panorama Sognal up to S3 but faded out after 2020
7598 VoTibet 2324 on odd freq with talks in Tibetan .There is a DRM like QRM FOR  CA 8 KHZ  span.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου