Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Logs 21/2Logs 21/2

5005   1939 with signal  S4 Nothing can be herd due to high  QRN . Also FSK on USB
15034 Trenton Mil 2008 visibilities S2 max 1x344
12160 WWCR 2 2013 relig program  S7
9835 RTM 2331 !  with Klasik FM talks  S5 on 16 H antenna
4980 XJPBS 2325  a song that sounds as march S9
6205 Tango? 2336  tango song S5
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου