Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

short log line 24th


MERRY  CHRISTMASS
7310 on 1208  heard as 1x131 On 1257 i heard  a chinese stattion
7720has beee tested in various times witot any signal .Local noise is S6
9745CU Bahrain 1258 wth arabic song
7370 CNR1 1259 with ads andID  S5/3 QRN
7390 seems VoA 1301 news inEng .mention of MrxicS5/3
7545 1305 talks in CA or amoy S5/3 FSK onUSB
7560 KNLS 1307 with just carrier inisde the localnoise QRN
7340 AIR 1312 Bollysongs of 60s S5
9526 VoINs1354 tune in  ENg talks then a song S5max fast fades

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου