Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Logs for 23 April


Logs for 23 April

R75 under severe  QRN from unknown source making a S9 level in all bands

17790  1314 afro loang seems hausa mixed with french S7  >>BBC HA
15770 ToM /WRMI 1318  with the wenll known radio pastor  in religious talks abt S5
15332 VoT 1324 with rather intense talks by man  S3
15380 SABC Qura n 1327 Idaatu al kuran al karim  1329 telepone number then man preaching S10 +
15350 Atme Yatraa 1331 in a bamar  dialect . Sigal only  S2-3
15255 unIDed  1333 a hindic songs poss Afghan lag seems as like Hmong   >AWR in Kokbrok vi Ceylon
15110 CNR  1349 trad CC opera ended 1358  then with ID of 1st program S 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου