Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Short listing for 28-11SW:
9526 VoIns 1060 starting arabic program S9
9820 DW African service 1611  news about Uganda ID on 1614
9835  RTM S 1615 with song . signal  is fading out on ca 1700 so the only way to listen is only online (via RTM mobile)
9875 CRI ? 1635 MIke-ins about Chinese  ppl  in canada S6
12075 Ashna 1645 news abot Afghanistan . in Dari IDed as Azadi (LIberty ) S5 >>>Ashna in the list
11735 Tanzania 1716 YL in swahili and  talks and discussions on1720
9865 1727 HIndi song and in hindi languge after Marginal  1743 off

MW:
1512 no signal  from ERA same time
1377 CNR 1559talks in CC S2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου