Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Mon 18 logs
7595  uinIDed  S6 2038  Korean prg S9
4940 VoA in Swahili 2024 talks S10 QSB1
6265 pirate 2043 sock songs S1
6805  Greek out of band amateur QSOs QSB2  S1
6617 Russian Meteo , 2037 temps in Russian 2057 S2 C+USB
15140 Oman 2111 religious prg in Arabic then a  80s Arabic music background
15370 radio Havana Cuba 2113 with  S5 signal with a telephone number
15770 WRMI/ FG radio ? 2117 about  Turkey Greece and Cyprus S5


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου