Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

For 5.31103 and 8 m wire
9790 RFI 0758  talks in FF Good
11580  ToM  0842 chants , talks abt ToM and Antichrist fair
11785 CRI in English 08-05 newws   fair
11860 Yemen 0815  ID as yemeniya  huna sanaa  idaatu ...yemeni , then  man speaking with intermediate chanting? by a  small group Good
12005 farda 0820 jazz song , jingle ID , a pop songFAir
7250 Vatican 0837 liturgy Good
15135 CRI 0843 CC lessons in indo , then talks 0848 Marginal
15145 AWR 0851 in Tamazight or same with religious talks mentioning Jeremiyah  Good
15150 CNR 0920 news ad self adverts Fair

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου