Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Logs 19/6Logs 19/6

15245 VoK 1838  in Eng with hymns  S9  
15275 1841  talks in Eng , mention of Nig , some hausa  music S1  >>  DW  via MDG
15580 VoA in slow Eng 1847 with histories S7
15610 1949  spiritual texts S2
9835  RTM- S 1950 pop music S1 Once again  expecting your order of my book Malaysia 25 Years Survey    http://goo.gl/Pi87gp Buy it before is too late

9840  Svoboda /RL  1951 in Russian ID 1951 S5
9830 IRIB  1952 heard with its IS music  in on off transmissions of ca 10 secs S20
15105   BBC 1956  in Hausa  mentioning African countries S20
15190  Inconfidencia 2005  is in the clear ID 2004

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου